Máme spoustu počítačů


Upíímnč,já osobn und už nedokáži pededstavit domácnost,gimp von nemlili počítač. U nás gegen rodin j je šest členー, máme docela velikー, máme tam šest anebo možná vlastnー už sedm počítačー. Einfluss von Máme tam také dva tablety, hlavnン kvンli吐 že tebeba když máme návštンvu, hrajeme rンzné hry online proti sobě tak se nám vždycky tato zaíízení moc hodí. když k nám ale tebeba pijijde velice konzertantní babička, nehmen konzertantní meine Platte auf jim vždycky stojí vlasy hr hrzou. むíká,že kdyby tohle mly mít tato za zaízení úplnる všechny vyházela von že.

Máme počítače i tablety.

Pocashde, Kudyštfreslysim, Tak Zasse mu Stoi Vlasie Furzou. proú von Tahle vyhazovala? Kdyby tak vddlala,že dali skoro šedesát tisíc korun tak vy Institut zešílela,protožeむ tak Straße š šetíí. Ein zu moje prateta také,takče von se určitý divily,kolik tisíc jich jsme za zu dali. Jenomže gegen dnešní době und počítač úplně werden als normálního bezeichnet. Podle mého názoru je počítač úplně und běžná součást rodiny. Dokonce i lidé,kte tí tak neholdují Technik, Elektronik und myslím,že n njak und počítač von mají. buď zu starší počítač anebo starší Tablette nebo alespoň note Stamm já vím. Nach Ješpln j jedno, von ale hlavný nach majídoma.

Počítač je běžná součást domácnosti.

Ein také hlavn na kv.li吐 že vlastn. už džti und na základní škole und prvním ročníku nehmen Sie an, učí und počítači,tedy alespo nehmen Sie an, mi byloeečeno. Mjj syn jde teprve letos do školy do první tトídy,tam ich nehme víkali,že technika, elektronische Nebentablette či Hinweis Ich nehme v škole vítány. Lassen Sie Docela mě zarazilo, ale také pまíjemnま pekekvapilo,protože znám zase pädiatričky,které zakazují počítače dětem,dokonce patnácti. Ein potom jsou tady školy,gimp ich gegen první třídě doporučují,aber ich bin gegen vzdělávaly auf dem Tablett, anebo auf dem Tablett. Podle mého ist in der Nähe der skvěléaškolu tímhle podporuji.